ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خرگوش

فرهنگ فارسی عمید

۱. (زیست‌شناسی) پستانداری علف‌خوار و از راستۀ جوندگان، با گوش‌های دراز، لب‌های شکاف‌دار، دست‌هایی کوچک‌تر از پاها، و دم کوتاه.
۲. (نجوم) = ارنب
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما