ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلوز

فرهنگ فارسی عمید

نوعی پوشش جلوبستۀ پارچه‌ای یا بافتنی که بالاتنه را می‌پوشاند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ