ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخولق

فرهنگ فارسی عمید

فرورفتگی بالای سم اسب که حلقۀ بخو را در آنجا می‌بندند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ