ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کازینو

kāzino

قمار‌خانه؛ جای گردش، تفریح، و قمار.

قمارخانه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ